Teckning

Det senaste / The latest
2016 Föreställningar (med Gertrud Alfredsson) Malmö Konsthall C-salen


Föreställningar är ett gemensamt projekt av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva.

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp "eventualization", som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt ”Föreställningar” genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid och rörelse, och ljud. De kommer att under projektets gång skapa rum för ett antal ”Föreställningar” samt en bok. Det innehållsmässiga kommer att utvecklas tillsammans med formen allt eftersom processen fortgår. Teckning – som projektion, animation, i bokform eller på papper – är projektets ryggrad. Teckningens fysiska format är mycket formbart och samma bilder kan figurera i olika format.
länk till projektet: http://forestallningar1.blogspot.se/

  


 

 Hej! Sajten innehåller en överblick över min konstnärliga verksamhet, utställningar, projekt m.m. Väl mött!
Anna Brag.
Konstnär bosatt i Malmö.
e-post: anna[at]annabrag.se


Hi! This site gives you an overview of my work, exhibitions, projects etc. Most of this site is in Swedish but you´ll find some texts in english as well. Welcome!
Anna Brag.
Artist living in Malmö. Sweden.
mail: anna[at]annabrag.se

Anna Brag CV
Site map