Det extra

 

Riksutställningar, det Extra 1998

Det Extra (Grand Final) Tensta Konsthall 1998

Riksutställningar, det Extra 1997
Plats: Fysika i Linköping
tid: 14/3 - 17/4 1997


Gymet som kraftverk.

Hur mycket energi förbränns på Linköpings gym och hur står den i relation till den mängd energi som konsumeras?
Det arbete som tidigare utförts av muskler, har ersatts av maskiner.
Vårt samhälles överskottsenergi finns lagrad i våra kroppar.
Jag ser muskelkraften som en alternativ energikälla och har, för att testa denna möjlighet, låtit utföra ett experiment på gymet Fysika i Linköping.

gym

Detta pågick parallellt med utställningen "det extra" som visades på RIX 14/3- 17/4.

 

gym

 

Projektets andra del:

Hur mycket blev det?

Antalet kwh som producerade under utställningen i Linköping har aldrig räknats samman. Därför bestod andra delen av "watt", som visades i Tensta konsthall i december 1998, av ett specialbyggt gym, som saknade varje nyttoaspekt, men som bidrog till den globala energiförbränningen.

gym

 

 

Katalogtext av Ulrika Sten

Entropi i Linköping

Relaterad artist book
Watt?