Levade

 

2004. Med utgångspunkt i mitt växande hästintresse undersöker jag dagens bildningsideal. På 1600-talets riddarakademier utgjorde konsten och ridkonsten själva grunden i utbildningen.

I ett citat ur en skrift från 1832 står det att ridkonsten "är medelpunkten hvarifrån diagonallinjenrna utbreda sig genom hela den verksamma lefnaden…"

Begrepp som rörelse, rytm, form, kommunikation, är centrala inom båda "konsterna". Konst och ridkonst uppträder idag i helt olika sammanhang och styrs av helt olika regelverk.

I skärningspunkten mellan dessa två världar bestämmer jag mig för att lära mig göra en levad.


rosemarie
Med TACK till Robert Bronett och Levade -Noble Horse Gala