Fabler

Konstfrämjandet. Galleri S:t Gertrud, Malmö. 18 mars-13 april 2006

/Teckningarna ingår även i serien "det ordlösa kommunikation mellan djur och människor"

Fabler

Fabler

Fabler

Fabler

Utställningen består av nio teckningar, som jag gjort för att berätta om det som inte går att sätta ord på.
Jag har tecknat för att beskriva de situationer, stämningar och känslor, glädje och förundran som kan uppstå i ordlösa möten.

Bilderna ifrågasätter vem som är vem och vad som är vad. Eller, om man så vill, våra invanda sociala strukturer