En dag mötte jag mig på tröskeln

2007 Cirkulationscentralen, Malmö

cirkulationscentralen

cirkulationscentralen

 

 

 

 

Jag går in i ett rum och frågar mig själv:

- Hur ska jag komma ut härifrån?
- Rita en dörr, så ska jag öppna den åt dig!
- Men vad ska vi göra med alla sakerna? Snart ska vi flytta och
då finns inte längre mitt rum. Hur ska vi få plats med allt?


Tre rum sammanfaller i ett, de fläker ut sig och pressas ihop, överlappar varandra.
Jag bryter upp vardagen och förvandlar den till någonting nytt, igenkännbart och
fortfarande alldeles vardagligt. En liten förskjutning, utan alltför stor förändring.