I rörelse

 

- Konstnärlig gestaltning av huvudentrén på Hermodsdalsskolan, Malmö.


VI RÖRELSE är titeln på min gestaltning av Hermodsdalskolans huvudentré. Motivet är visuellt, men även baserat på en text. Dikten ”I rörelse” av Karin Boye ligger invävd i former som likt sniglar, snäckor sakta ringlar sig medsols genom byggnaden.

 

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
- men det är vägen, som är mödan värd.


Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.


På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.


Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.


Orden leder oss ut och in genom fem labyrinter.
Snigelns långsamma rörelse kan symbolisera den långsamma rörelsen genom livet, genom skolan, genom varje ögonblick…

I Hermodsdalsskolan profil nämns vikten av vi-känsla och jag föreställer mig
att genom att läsa samma dikt, skapar man en gemensam plattform.
Dikten av Karin Boye har betytt mycket för mig och för många andra och den har även tonsatts. Orden, meningarna smyger eller plöjer sig in i ens medvetande, barnen går i skolan under flera år, de växer, mognar och lär sig, ordens betydelse och mening skiftar.
I snäckans form och allt den står för, tillsammans med Karin Boyes dikt, skapas ett möte mellan form och innehåll, mellan det som är känt och mindre känt.
Vad innebär den mätta dagen?
Är det min väg som är mödan värd?

En del av de ord och bilder man får under sin tid i skolan bär man med sig genom livet, liksom snigeln bär med sig sitt hus.


i rörelse

i rörelse

i rörelse

i rörelse

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642