Whistle in the boat
Throwing shoes

 

”Vissla i båten” visas på grupputställningen Telling the Baltic

Blekinge Museum, Karlskrona 9 June -16 Sept. 2012.
CCA Laznia, Gdansk, 5 Oct.- 2 Dec. 2012.
Kunsthalle Rostock, Rostock, Feb. – Mar. 2013.
Baltic Branch NCCA & NGO ArtMission, Kaliningrad, 19 Apr. 2012 – 3 Jun. 2013.
On board Stena Line Vision, June – July 2013.


”Vissla i båten”
Genom att utföra vissa handlingar kan man uppnå vissa resultat. Livet kring Östersjön har präglats av mansdominerade aktiviteter som fiske och sjöfart. Det finns regler och sedvänjor för vad man får göra och inte göra ombord på fiskebåten om man vill gynna fångsten. Om vi istället vill gynna fisken utgår vi från dessa traditionella sedvänjor, men gör istället tvärtom.

" Whistle in the boat"

By performing certain actions we can achieve certain results. Life in the Baltic Sea has been characterized by male-dominated activities such as fishing and shipping. There are rules and customs for what you can and can not do on board the fishing boat if you want to promote catch If instead we want to save the fish, we assume these traditional practices, but instead we do the opposite.

 

Länk till " Throwing shoes "film kommer snart-


Vissla i båten

Vissla i båten

Pålsjöhemmet 

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642