Hos Susanne

 

- konstnärlig gestaltning av endokrinologen på Huddinge sjukhus, plan 8.


Verket består av teckningar, som tar oss hem till Susanne. Hennes möblerade rum bryter upp väggarna och det centralperspektiv, som de långa korridorerna utgör. Teckningarna skapar en kontrast mellan den offentliga sjukhusmiljön och de tecknade privata rummen.

De patienter, som kommer till avdelningen, är ofta återkommande under längre tid och kan uppleva platsen som ett ”andra hem”. Därför har jag valt utgå från mötet mellan det offentliga och det privata rummet. Teckningarna från Susannes hem ger sjukhusets väntrum och korridorer en ”hemkänsla”, som lägger sig som ett extra lager över institutionens väggar. Teckningarna är detaljrika och man kan titta, söka och finna nya saker hela tiden.
En berättelse tar plats på väggarna och man kan fundera över Susanne och hennes liv, rum och identitet. Man kan också använda henne som en reflektion över sitt eget liv.

Verket är platsrelaterat på så vis att det förhåller sig rumsligt/arkitektoniskt till byggnaden, men också innehållsmässigt genom att det berör gränsen mellan de privata och de offentliga rummen.


Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

Huddinge sjukhus

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642