Fågelvägen. Karlskrona Konsthall


Utställningen handlar om och hur man kan ta sig förbi Karlskrona? Om vägar som kommer och går och cirklar som öppnas och sluts. Fågelvägen brukar den väg kallas, som snabbast tar oss från en plats till en annan, ur ett ovanifrånperspektiv. I verkligheten, eller ur ett mer jordnära perspektiv, är det den väg, som tar oss ut över de djupaste vatten och den mest ogenomträngliga terräng.

För 30 år sedan, cyklade jag ofta mellan Trossö och Nättraby. Under det långa motlutet på den väg, som då hette Riksväg 15, började jag planera för Fågelvägen. Med hjälp av linjen, rörelsen och rummet kan jag skapa lager av tid och få de olika berättelserna att överlappa varandra.

 

Kustlinjer år 1680 - 2040

Väggteckning

Videostill

Finns i sjön. Mosaik 2014

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642