2016  Diamantens förskola, Tollarp, Kristianstad kommun

 

Presentation av mitt konstnärskap.

Med min konst vill jag göra världen lite mer fantastisk. Genom att utgå från en specifik plats eller situation, kan jag förskjuta och förändra. Detta kan ske varsomhelst. På ett galleri, i en skola, på en fasad, i ett gathörn, i en entrémiljö eller hemma.
De avgörande komponenterna består av den aktuella platsen (rummet) med sina arkitektoniska och sociala strukturer, tid, material, handling/rörelse och en idé. Själva verket kan vara nästan vad som helst, en linje, en film, ett objekt, ett djur eller en människa, i samverkan med det som redan finns på platsen. Tid är en viktig komponent; hur länge varar ett ögonblick? Vad är flyktigt, vad är statsikt i just detta rum? Verket blir som en berättelse som blandar sig med den verkliga världen.

Sedan jag avslutade min utbildning på Statens Kunstakademi, skulptur, i Oslo 1992, har jag arbetat med många skiftande material och uttryck. Min drivkraft har hela tiden varit att få se saker ur nya perspektiv och att ge mig själv som konstnär så stor frihet som möjligt att utforska världen och inte låsa in mig i en bestämd genre. Detta har gjort att jag utvecklat flera olika arbetsmetoder som t.ex. teckning i olika format, animerad film, video, mosaik, skulptur och performativa handlingar i det offentliga rummet. Jag har också arbetat med olika typer av rumsligheter och ramverk, publika, privata, stora och små.

Under senare år (from 2011) har jag kombinerat utställningar i Sverige och utomlands och offentliga gestaltningsuppdrag med en lektorstjänst på halvtid i ”Rumslig gestaltning” på Malmö Högskola. Detta har gett mig möjlighet att både presentera egna projekt i nya sammanhang samt ta del av en internationell diskussion kring utformandet av offentlig miljö.

Pålsjöhemmet

Pålsjöhemmet

Pålsjöhemmet

Pålsjöhemmet

 

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642