Skissuppdrag för Örebro Universitetssjukhus, Region Örebro Län

Asklepios och Ambulansvakten.

Förslag till konstnärlig gestaltning av Portiken,
Universitetssjukhuset i Örebro.

Anna Brag, Malmö, 2016.

Utgångspunken för detta förslag, är Portikens behov av identitet och en berättelse, som tar platsens potentiella ytor i anspråk. Gestaltningen syftar till att knyta samman platsen och ge mening åt de arkitektoniska ytor som ropar efter konst: Balken, pelarna, innertaket samt inte minst taket till ambulansgaraget, som utgör ett utmärkt podium för Ambulansvakten. Själva innertaket lyfts upp, genom att målas himmelsblått.

Elementen, draken och ormen, bär på många berättelser, historia och referenser.
Ormen som slingrar sig runt en stav är en symbol för den grekiske guden för läkekonst, Asklepios, och har varit läkekonstens symbol i över 2500 år. Eskulapstaven, tillsammans med ”the Star of Life” bildar symbolen för den moderna läkekonsten och detta emblem återfinns på alla ambulanser. En av pelarna, som håller taket uppe, förvandlas till en Eskulapstaven, runt vilken ormen slingrar sig.

Taket till ambulansgaraget får sin nya funktion som sockel till Ambulansvakten. Ambulansvakten är en kinesisk drake. I motsats till den europeiska draken, som ofta är skräckinjagande, förknippas den kinesiska draken med styrka, hälsa, harmoni och tur. I Kina placeras drakarna ofta ovanför dörrar och uppe på tak för att skrämma bort demoner och onda andar.

I portiken möts östlig och västlig kunskap och man kan också orientera sig därefter, då draken ligger på den östra sidan om infarten.

Känner man inte till den grekiska mytologin eller vad den kinesiska draken symboliserar, kan verket bidra till att skapa nya, egna berättelser och tankar. Verket vänder sig på så sätt både till barn och till vuxna, genom att det öppnar dörrar till fantasin och till andra världar. Elementen är tydliga i sin utformning och distraherar inte förbipasserande. Draken på taket kan även ses inifrån, genom fönstren på alla våningar, som vetter mot norr.

Materialet och färgerna skapar en sammanhållen miljö inne i och kring portiken.
Material: Glasmosaik från Bisazza

 

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)707436642