Publikation


Publikation(19). Subjekt och predikat. 2003

-om den ordlösa kommunikationen mellan djur och människa.


Publikation

Publikation

Publikation

Publikation

 

Publikation

Publikation


Publikation

Publikation


Publikation

Publikation
Artist book

-about the mute communication between human and animal.