Watt?


Watt? 1998
Teckningar som beskriver olika tillstånd av entropi.
På varje teckning anges hur mycket energi som förbrukats under dess tillkomst.

10 ex. spiralinbunden, svart och senapsgul.


Watt

Watt
Wattt

Watt

 

Watt

Watt

Wattt

WattArtist book

” Perhaps a nice succint definition of entropi would be Humpty Dumpty. Like Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king´s horses and all the king´s men couldn´t put Humpty Dumpty back together again”

Robert Smithson ”Entropy made visible” 1973

 

”Energi är ett mått på omvandlingen av energi från tillgänglig till icke tillgänglig form i något av universums delsystem. Entropilagen säger att närhelst en ansats til ordning skapas någonstans på jorden eller i universum så sker det till priset av n ännu större oordning i omgivningen.”

Jeremy Rifkin "Entropi - en ny världsbild" 1982

 

”Tiden flyter framåt därför att energin i sig själv alltid rör sig från ett tillgängligt till ett icke tillgängligt tillstånd. Vårt medvetande registrerar kontinuerligt entropiändringen i världen omkring oss. Vi ser vänner åldras och dö. Vi sitter vid brasan och ser den heta glöden långsamt förvandlas till kall vit aska. Vi upplever att världen hela tiden förändras, och den upplevelsen är en manifestation av termodynamikens andra huvudsats. Det är den irreversibla process som innebär att energin sprids ut i världen.”

Jeremy Rifkin "Entropi - en ny världsbild" 1982

 

”Om vi exempelvis bränner en bit kol bevaras visserligen energin, men den omvandlas till svaveldioxid och andra gaser som sedan sprids i luften. Även om energi gått förlorad under processen, vet vi att vi aldrig kan bränna samma kolbit på nytt och utvinna samma arbete ur den. Förklaringen till detta finns i termodynamikens andra huvudsats som säger att det utkrävs ett visst ”skadestånd” varje gång energi överförs från ett tillstånd till ett annat. Skadeståndet består i en minskning av den mängd energi som finns tillgänglig för att uträtta någon form av arbete i framtiden. Det finns en term för detta; det kallas entropi.”

Jeremy Rifkin "Entropi - en ny världsbild" 1982