Worldx2. The world tour project


Projektet World Tour påbörjades våren 1998 med en virtuell resa runt jorden. Denna resa låg sedan till grund för den fysiska jordenruntresa, projektets andra del, som genomfördes dec -99 till maj -00

 

worldx2

worldx2

we 2

LIPF. 2009-12-15/2009-01-15

Worldx2 in the " Lianzhou International Photo Festival 08" in China in december 2008worldx2
2008 09
PHOTO AND VIDEO INSTALLATION at the "European Social Forum".
Part of the project Worldx2. Outlook exhibition. (Mitt Möllan - Leonard).
Part of the Pineapple project room. 200 portraits and video.

2002 09 01
WORLDX2 WAS SHOWN IN SKÅNESKONSTFÖRENING, MALMÖ. SWEDEN


worldx2
2002 06 01
THE PROJEKT "WORLDX2" THE FILM WAS SHOWN IN PANORA, MALMÖ. SWEDEN

worldx2

2001 07 11
PROJEKTET WORLDX2 PÅ RONNEBY KULTURCENTRUM. SWEDEN

2001 03 10
WORLDX2 WAS SHOWN ON SVT2. BILDJOURNALEN. SWEDEN

 

2001 04 11
PROJEKTET WORLDX2 PÅ KULTURHUSET I STOCKHOLM. SWEDEN


1999 06 20
WORLDX2 AT PROPOSITION GALLERIE IN BELFAST. IRELAND

---

 

OM PROJEKTET

World Tour I utgick från vår hemsida, där vi förde anteckningar och skrev dagliga rapporter om var vi befann oss, våra upplevelser, möten, m.m. Resan var upplagd så att vi, från våra datorer i Stockholm, geografiskt "surfade" jorden runt, sökte kontakt med folk via deras hemsidor och e-mail och försökte ta oss fram i och förstå den virtuella världen. Reserapporterna lade vi ut på vår website samt skickade till det 100-tal personer som fanns med på vår mailinglista.

World Tour I var en resa utförd av två personer, med tillfälliga medpassagerare. Den riktade sig till en begränsad publik, internetanvändarna, och rörde sig i en begränsad värld.

World Tour II var en resa i den fysiska världen med World Tour I som resplan och utgångspunkt. Vi reste i våra virtuella spår, men i en fysisk verklighet och sökte upp de platser och de personer vi besökt på Internet. Med hjälp av en dator och en mobiltelefon skickade vi reserapporter, bild- och ljudfiler, samt uppdaterade vår site: www.worldx2.com

Med foto och video har vi porträtterat ett 80-tal personer vi mött och bett dem beskriva sig själva, sin vardag, sina bilder av här och nu - på den aktuella platsen, vid den aktuella tidpunkten.
Deras berättelser bildar ett pärlband av "nu" eller av tillfällig närvaro runt jorden. Berättelserna är en sammanfattning av rumsligheter, stämningar, tillfälligheter och situationer, som transporterar en bild från en samtidighet till en annan.

World Tour II är en resa som i första hand vi två har upplevt, genom att fysiskt förflytta oss, möta människor och försöka förmedla ett tillstånd. Samtidigt har den fungerat som en virtuell resa för de 200 personer som följt oss på distans genom att ta emot våra reserapporter.

De frågeställningar som projektet arbetar med handlar om olika nivåer av verklighet. Hur uppfattar vi tid och rum, oss själva och nuet på olika platser på jorden? Hur transporterar man närvaro?

Verklighet , virtuell och aktuell

Under 1900-talet har betydelsen av begreppet verklighet varit i ständig förändring. Från att ha haft betydelsen av det påtagliga, sanna och fysiska, har begreppets betydelse glidit och förskjutits till att i stor utsträckning även innefatta de flytande gränsrum som varierar mellan olika tider och kulturer, folktro, berättelser, media, TV, film, fiktion, Internet som en social arena, m.m. Vår uppfattning om världen är i förändring. Har verkligheten i millenieskiftet blivit symmetrisk? Hur står isåfall de båda verkligheterna i relation till varandra? Påverkar de vår upplevelse av världen? Möts de någonsin eller löper de parallellt?

Virtual Reality har beskrivits som ett medium med fokus på tekniken istället för erfarenheten, en närvaro genom teknologisk hårdvara istället för den mänskliga erfarenheten. Närvaro definieras som känslan av att befinna sig i en omgivning. I den icke-medierade upplevelsen tas närvarokänslan för given eftersom man erfar sin faktiska omgivning. När perceptionen är medierad tvingas man att samtidigt och parallellt uppleva olika verkligheter.
Förstahandsupplevelsen av världen utgör den standard mot vilken all medierad erfarenhet kan jämföras. Istället för att låta den virtuella verkligheten härma den reella, har vi låtit vår virtuella jordenrunt-resa vara utgångspunkt för det vi företagit oss.

Att göra en resa på Internet är att befinna sig på två platser samtidigt och blixtsnabbt kunna förflytta sig mellan olika rumsligheter. Men en virtuell jordenruntresa är ändå ett absurt företag. Att följa den geografi som inte finns, att söka rymden mellan hemsidorna.

Under en resa på Internet kan man inhämta information, men upplevelsen av resan är den bild man skapar i huvudet. De stora "sevärdheterna" runt om i världen är väldokumenterade, Golden Gate Bridge, Taj Mahal, Kinesiska muren m.m. Människan bakom en websida är oftast osynlig eller anonym, mellanrummen och de fysiska "icke-rummen" är dåligt representerade, liksom tredje världen. Den digitala världen har ingen uppfattning om storlek, fysiska egenskaper eller sanningshalt. Man följer inte tyngdlagen, men man är heller inte fri från den. Vi sitter med våra kroppar framför datorn. Vi rör oss ljudlöst från hemsida till hemsida, från konstruktion till konstruktion, från spegelbild till spegelbild av världen, för att skapa vår egen utgångspunkt, en digital världsbild. Plötsligt är det stopp. Broken link, go back to go. Våra skuggor är levande och vi är inte osynliga, vi kan både spåras och förföljas. Via länkar reser vi vidare och länken fungerar som ett flygplan, ett tåg eller en människa i den verkliga verkligheten. Det som bär oss vidare. Man ställer en fråga och kommer ett steg djupare. I ett samtal sker en rumslig och tidsmässig förflyttning. Man länkas från en person till nästa.

Den virtuella världens begränsningar har en motsvarighet i den fysiska. Den roll man får som resenär, som turist, rullas ut på redan färdiga framkomliga spår. Man kommer inte av vägen. Vägvisaren är massturismen och "travelismen". Genom guideböcker (som också finns på webben) möter man världen. Vi reser till avlägsna platser som har en infrastruktur som gör det möjligt att komma dit och därifrån och som verkar utvecklas i ett direkt förhållande till dessa guider.

Ibland undrar vi i vilken värld vi befinner oss? Starka fysiska intryck kan få en att tvivla på sin egen faktiska närvaro.

Liksom sprickor i väggen tränger den andra världen in i våra gamla rumsligheter. Världen har, enligt den franske filosofen och arkitekten Paul Virilio, spaltats upp i två parallella verkligheter. Vi rör oss allt snabbare och i slutänden, resulterar den ohejdade hastighetsökningen i fullständig desintegration och dematerialisering och paradoxalt nog, fullkomligt stillestånd. Man rör sig lika lite i flygplanfåtöljen eller på tåget som i stolen vid skrivbordsdatorn. En oväntad likhet mellan våra båda resor uppstår. Det finns rum som inte är parallella och de är heller inte samtidiga.

Det elektroniska rummet är betydligt mer närvarande i den industrialiserade delen av världen, jämfört med i tredje världen och i de rika länderna är det en stor skillnad mellan medelklassen och de fattiga.

År 2000 har 99% av jordens invånare aldrig använt sig av Internet, 70 % har inte ringt ett telefonsamtal. Men medelklassen är sig lik jorden runt. Vi kommunicerar obehindrat med våra engelsktalande, välutrustade likar runt om i världen. Under en fysisk resa kommunicerar man med människor, både fattiga och rika, på flera olika språk. Alltså även med dem som inte är "samtidiga"(c:a 99%). På så sätt är tid pengar. Vad är då rum?

Anna Brag & Michel Thomas


The main purpose of this project is to explore both virtual and real reality around the World at the turn of the millenium. We talked to people and wrote about our experiences on a daily basis.
World Tour I, our journey on the internet was the prototype for World Tour II, a journey we made in the real World.