Gränsöverskridande i praktiken

 

 

Conny Blom
Helsingborgs Dagblad, 7 december 2002

Gränsöverskridande i praktiken

Som konstnärligt projekt är gränsen starkt symboliskt laddad. Conny Blom diskuterar tre konstnärers sätt att närma sig de högst konkreta gränser som stänger somliga ute och släpper in andra.

Heath Bunting
Oliver Ressler
Anna Brag

Verk visade inom ramen för konferensen Third Space - Transgressing Culture i Malmö Lund förra helgen. Anna Brags "Ingen människa. en ö" visas på Kulturhuset Valfisken i Simrishamn fr o m 22/2-03. Där närvarar även Heath Bunting, som annars gärna använder internet som arena: www.irational.org. Oliver Ressler visar t o m 29/12 videoverket "Disobbidienti" på M Art In(n) i Helsingborg, och strax därefter även på Moderna Museet i Stockholm.

 

Det är fredagen den 29/11-2002. Klockan har hunnit bli 19:00 när en ensam bil stannar till vid en utsiktsplats i närheten av brofästet i Malmö. Det är mörkt och regnet hänger i luften när en mansskepnad klädd i camouflagekläder stiger ut ur fordonet för att låta det rulla vidare. I skydd av skuggorna söker sig figuren ner mot brofästet och börjar där kartlägga övervakningskameror och avspärrningar, hela tiden mån om att undvika att bli upptäckt.
Den för situationen välutrustade mannen heter Heath Bunting och är konstnär, inte terrorist. Åtminstone inte enligt definitionen av ordet som rådde innan man från USA:s håll försökte få all aktivitet som inte är pro-amerikansk klassad som terrorism. Britten Bunting var förra helgen inbjuden att medverka i konferensen "Transgressing Culture - Rethinking Creativity in Arts, Science and Politics" som hölls i Malmö/Lund. På Black Box i K3:s lokaler på Malmö högskola, visade han sitt pågående projekt " borderXing guide" , ett internetbaserat verk i form av en saklig och detaljerad guide till lämpliga platser för att ta sig över Europas landgränser illegalt. Bunting reser således runt och lokaliserar dylika och dokumenterar när han själv genomför gräns-överskridelsen. Givetvis skulle han i egenskap av engelsman kunna resa fritt mellan de europeiska länderna, men symbolvärdet i handlingarna är ändå starkt. En poäng är dessutom att hemsidan endast är tillgänglig från av Bunting utvalda adresser inom EU, medan restriktioner saknas utanför unionen.
Österrikaren Oliver Ressler har också gjort ett verk på samma tema (" Border Crossing Services ") där han tar upp aspekter på trafficking (människosmuggling), och konfronterar rasistiska värderingar i det österrikiska samhället. På konferensen visade han emellertid två videoverk som båda handlar om aktivism och kravaller i anslutning till toppmöten i Salzburg och Genua.
Ju närmare en gräns mellan två länder man kommer, desto mer absurd ter den sig. Gränsen är en abstraktion, en konstruktion i våra medvetanden. Stundom utmärkt på något patetiskt, symboliskt vis, (må det vara med ett stenröse eller med någon form av fysiskt hinder), stundom osynlig. Naturen bryr sig hursomhelst inte. Luften är densamma. Växtligheten sprider sig ohindrat, och vad än vi gör lär vi ald-rig lyckas få djuren att förstå och respektera våra landgränser. Vi försöker räkna antalet vargar i vårt rike för att avgöra om vi möjligen kan skjuta några till, men till allas förtret springer dessa varelser in i och ut ur landet helt respektlöst. Och inte förstår de sig på äganderätten heller. Djuren är onekligen korkade.
Problematiken ställs på sin spets i den moraliskt prekära situationen att någons välmående värderas lägre än det faktum att personen befinner sig på fel sida av en av dessa påhittade gränser. Hur kan vi ha en god nattsömn när vi dagligen avvisar människor med argument som: "Näe men hallå där! Du gick ju faktiskt över den där linjen i sanden innan du klev in på vår planhalva, så då är du inte vårt ansvar!" eller "Det är ju synd att du har det jobbigt hemma, men det är bara för att du inte har läst på ordentligt. Vi har faktiskt utbildade experter som säger att det inte alls finns några problem där du kommer ifrån. Så det så!".
Anna Brag medverkade på konferensen med videoverket " Ingen människa. en ö ", i vilket hon berör just detta. Brag har etablerat kontakt med en kvinna som under en längre tid hållit sig gömd i Sverige efter det att hennes ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
Kvinnan berättar om krigssituationen som hon flydde ifrån, tiden innan utvisningsbeslutet, och därefter tillvaron som undangömd, utan tillgång till det som normalt bekräftar individens identitet och existens; möjligheten att interagera med andra människor och bli sedd. Det är en gripande skildring som, utan att bli pragmatisk, med all önskvärd tydlighet visar det inhumana i europeisk flyktingpolitik. Vi pratar om globalisering samtidigt som vi lägger ännu ett lager sten på muren runt Europa. Sannerligen ett enkelriktat projekt, där vi samtidigt förväntar oss att alltid vara välkomna på våra solsemest-rar till exotiska platser. Men hyckleriet slutar inte där. Vi har miljontals illegala invandrare i Europa, och dessa utgör nu en ny rättslös underklass. Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut vilka som tjänar på detta. Om en svart marknad är det enda alternativ som står till buds, vilket ju är fallet för någon som officiellt inte existerar, så kan man inte organisera sig fackligt och ej heller ställa några lönekrav.
I nästa led innebär det att fack föreningarna tvingas gå med på dåliga avtal för att kunna konkurrera med den svarta arbetskraften. Det är i första hand den legala flykting-strömmen som unionen försöker stoppa, och möjligen kan man då tycka att Heath Bunting spelar fienden i händerna med sitt projekt. Men Bunting arbetar på ett mera idealistiskt plan och ser väl snarare fästningens totala kollaps som sitt mål, att utplåna alla gränser.
Som konstnärligt objekt är ju givetvis gränsen sprängfylld av symbolisk laddning, men starkast framträder den som resultatet av hämningslös girighet och omänsklighet.
Conny Blom

Bildtext: Absoluta gränser . Bild ur Anna Brags videoverk "Ingen människa... en ö". Konstnären har följt en kvinna som, efter att hennes ansökan om uppehållstillstånd avslagits, hållit sig gömd i Sverige under en längre tid.