Tänka - flyga - vila – vara

Konstnärlig gestaltning. Hagaskolan, Sundsvall 2006-2007
Uppdragsgivare: Statens Konstråd och Sundsvalls Kommun Hagaskolan, Sundsvall 2006-2007


Uppdraget" Tänka - flyga - vila – vara" handlar om aktivitet,vila och rörelse. Bilderna berättar om kroppen och om tankens frihet, att röra sig i gränslandet mellan saga och verklighet. Att flyga som en fjäril och hoppa som en groda eller med en häst, att vila med en fågel. Att samla rörelser i stillhet. Allt hänger ihop.

När vi kommer in genom huvudentrén möts vi av en mediterande man med två undulater i vila. Yoga betyder ”föra samman”, ”enhet”, ”förena kropp och själ”.
Bilden är en koncentration och en upptakt till vad som möter oss i resten av byggnaden. TÄNKA, FLYGA, VILA VARA, SPRINGA, SKAPA, LEKA, LÄRA…

haga

Huvudentrén

 

haga

trapphus

 

haga

 

Hagaskolans profil med idrott och hälsa har fungerat som utgångspunkt i mitt arbete. Materialet, italiensk glasmosaik, med en tusenårig tradition inom den offentliga konsten, har jag kombinerat med samtida digitala bildredigeringsprogram och mina egna teckningar.Verket består av sammanlagt 11 figurer, som finns på sju platser i skolans entréer och trapphus.

 

haga

entréer

 

haga

entréer

haga haga

entréer

 

haga

entréer