Next?

 

Next? Framtidens produkter och tjänster

Form Design Center Malmö, Oct.18 - Nov.21 2002

Videum, Växjö, Feb. 2003

next next

 

"Medveten design ger flera innovativa varor, tjänster och miljöer som möter människors behov av nytta, hälsa, lust och mening. Medveten design stärker näringslivets och det offentligas kvaliteter och utvecklingskraft."
Detta är utgångspunkten för det initiativ som Stiftelsen Svensk Industridesign och Föreningen Svensk Form tagit med syfte att stärka Sverige som designnation. Som en del av detta initiativ samarbetar de båda organisationerna på regional nivå i projektet NEXT? kring en rad aktiviteter i Skåneregionen under åren 2002-2005. Tanken med NEXT? är en gränsöverskridande diskussion om design i vid bemärkelse, med olika aktörer från näringsliv, kultur, forskning/utbildning och offentlig sektor. NEXT? är en process med nedslag också under 2004 och under World Design Congress 2005.


next next

I den första utställningen -NEXT?- står tekniken i centrum, vad ser vi för tendenser och vad är det som driver företagen i sin utveckling. Vi har bett ett antal företag att visa vad de tror är framtidens produkt eller idé. Dessa företagsval visar vi i en utställning med en inramning av framtidsbilder i text och bild. The texts are written by Ingar Brinck, Magnus Bejmar and Rolf Jensen and are also published in the catalogue.

Anna Brag | konstnär bosatt i Malmö. 0707436642
Anna Brag | artist living in Malmö. Sweden 0046(0)70743664