Mustang, Jaguar, Lotus, Beetles…

 

Uppdrag. Konstnärlig gestalning. Paradis garaget, Örnsköldsvik.
Invigt 13 /06/2009

 

Skalbaggen är helig i Egypten. Den är lyckobringande och symboliserar helandet.
Den är återuppståndelsen, solen och den eviga förnyelsens symbol. Den ger insikt i fördolda ting,
skärper förståndet och ger klarsynthet. Inom den österländska traditionen är Lotusen helig.
Den växer ur dyn, upp genom mörkt smutsigt vatten och när den slutligen höjer sig över vattenytan
slår den ut i en vacker blomma. Detta symboliserar människans väg mot upplysning.


I detta parkeringshus finns inte bara bilar. Här finns förutom Lotusar och Beetles också en Jaguar, en Mustang och två Impalor. Lotusar växer upp genom hela byggnaden och högst uppe möter den en flygande Thunderbird. Bildsviten kan också läsas som ett kretslopp, där gamla symboler, som Lotusen och Skalbaggen, aktualiseras och kan hjälpa oss att se oss själva i vår vardag, i våra bilar. Min önskan med verket är att det ska kunna läsas på flera plan. Dels från de fyra våningsplanen, när man kör förbi och letar efter en parkeringsplats. Bilderna är lätta att avläsa och de hjälper en att lokalisera sig i byggnaden. Nästa nivå av läsning kan handla om att man kopplar ihop bilderna till de olika bilmärkena, vars namne tagit plats i detta garage. Den som vill gå djupare in i bildinnehållet kan fundera över bildernas symboliska innehåll och de betydelser de bär. I förlängningen handlar det om visdom och livets grundläggande betingelser. Mitt förslag till utsmyckning av parkeringshuset Amerika är gjort av glasmosaik från Bizazza. Materialet är vackert, hållbart och lättskött. Med sin mångtusenåriga historia att dekorera offentliga miljöer kombinerar jag mosaik med vårt samtida ”pixelseende”. Jag bygger en värld av färger och former, som både står i kontrast till garagets grå betongstrukturer, men som också färgmässigt kan klinga ihop med bilarna. Glasmosaiken skapar en lyster och glöd i färgerna. Jag har gjort stora läsbara former som lätt kan uppfattas när man passerar och som skapar en helhetsbild. Med utgångspunkt från det befintliga temat jord, gräs, sol, himmel, har jag skapat en bild i fyra delar, där djuren tar plats på olika våningar i olika miljöer. Bilden, i fyra delar, växer upp genom hela byggnaden.

Thunderbird
Plan 4.

Jaguar
Plan 3

Mustang
Plan 2

Beetles
Plan 1

Thunderbird
Plan 4.

Jaguar
Plan 3

Mustang
Plan 2

Beetles
Plan 1

bird_anna
Thunderbird & Artist Anna Brag